Naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen met onze klantenservice: 0800-0711.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een woning?

  De Engelenburgh biedt woonruimte aan mensen met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV04 en VV06. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

  Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U of uw huisarts vraagt dit besluit aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van het CIZ kunt u zelf controleren of de zorg die u nodig hebt onder de Wlz valt. Doe de check.

  Lees hier meer over de zorgprofielen VV04 en VV06.

 • Mag ik eigen spullen meenemen? Hoeveel?

  Als u op De Engelenburgh komt wonen, mag u uw kamer inrichten met uw eigen meubels en spullen. De enige voorwaarde is dat de zorg goed geleverd kan worden in het appartement. De kamer mag bijvoorbeeld niet te vol zijn.

  De kamer wordt opgeleverd met een basisinrichting: een gladde vloer, witte wanden, overgordijnen en een hoog/laag-bed.

 • Zijn er bezoektijden?

  Op De Engelenburgh is bezoek altijd welkom. Er zijn geen specifieke openingstijden of bezoektijden.

 • Mag ik mijn huisdier meenemen?

  Op de Engelenburgh kan uw huisdier gewoon bij u blijven wonen. Wel moet u zelf voor uw huisdier kunnen zorgen, of een naaste hebben die uw huisdier verzorgt. Vanzelfsprekend mag uw huisdier geen overlast veroorzaken.

 • Wat zijn de kosten?

  De kosten van wonen op De Engelenburgh zijn afhankelijk van uw inkomen en uw eigen vermogen. Deze kosten voor uw verblijf en uw zorg worden berekend door het CAK. Wilt u weten wat voor u de kosten zijn? Het CAK heeft hiervoor een online rekenhulp.

  Daarnaast betaalt u Zorggroep Charim voor eventuele extra services waar u gebruik van maakt. Voorbeelden hiervan zijn het wassen van uw kleding en telefoon- en/of internetaansluiting in uw woning.

 • Is er een wachtlijst?

  Op de website van de klantenservice van Zorggroep Charim vindt u een actueel overzicht van de wachttijden voor al onze locaties.

 • Zijn er kerkdiensten?

  Op De Engelenburgh is iedereen welkom; christenen en niet-christenen. Iedere zondag om 10.00 uur is er voor bewoners met een christelijke levensovertuiging een viering op De Engelenburgh. Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Veenendaal (PKN). Ook worden er kerkdiensten gehouden op ander kerkelijke gedenkdagen. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid voor aansluiting op de kerktelefoon van uw eigen kerkelijke gemeente.

 • Worden er activiteiten georganiseerd?

  Sociale contacten onderhouden, een hobby beoefenen en in beweging blijven. Het zijn zaken die een belangrijke bijdrage leveren aan uw (geestelijke) gezondheid en welzijn.

  De Engelenburgh organiseert daarom wekelijks verschillende leuke activiteiten. Dit noemen we het ‘Welzijnspalet’. Op deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten die wij organiseren. 

 • Welke andere faciliteiten zijn aanwezig?

  De Engelenburgh heeft een grote tuin waarin u heerlijk kunt wandelen of lekker buiten kunt zitten. Daarnaast is er een winkel voor de dagelijkse boodschappen en een kapper. Ook kunt u genieten van eten en drinken in ons restaurant. Iedereen is welkom in het restaurant: naast bewoners ontvangen wij ook veel familie of ander bezoek van bewoners, en gasten uit de wijk. In het activiteitenprogramma zijn ook diverse sportieve activiteiten opgenomen.

 • Mag ik bij mijn eigen huisarts of bijvoorbeeld fysiotherapeut blijven?

  Als u op De Engelenburgh komt wonen, kunt u gewoon bij uw eigen huisarts blijven. De huisartsen van Veenendaal komen ook regelmatig op locatie in De Engelenburgh. Wanneer er zwaardere of complexere zorg nodig is, zal in overleg met u overgestapt worden naar het behandelteam van Charim. Onze Specialist ouderengeneeskunde neemt dan de rol van de huisarts over. Wanneer u een andere specialist zoals een fysiotherapeut nodig hebt, kunt u deze zelf selecteren via Zorggroep Charim of een andere organisatie.

 • Hoe ziet de zorg eruit?

  Samen met u, uw familie en de verzorgenden kijken we welke zorg er nodig is en wat uw wensen en verlangens zijn. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een zorgplan. Dit plan wordt regelmatig besproken en geëvalueerd.

  Het zorgplan maakt helder wat u van De Engelenburgh kunt verwachten. Het zorgplan kan helpen om regie te houden over uw zorg. Dat kan gaan over grote, maar ook over kleine dingen. Bijvoorbeeld hoe laat u op wilt staan, hoe vaak u hulp krijgt bij het douchen, welke doelen u wilt bereiken, of uw familie ook hulp geeft en wat dan precies. Het zorgplan moet wel realistisch zijn. De zorg moet passen binnen de indicatie waarin staat hoeveel zorg u kunt ontvangen.

 • Hoe meld ik me aan?

  Neem contact op met de klantenservice van Zorggroep Charim via 0800 0711. Onze medewerkers vertellen u graag meer over de procedure en het wonen in De Engelenburgh.