Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Vacature cliëntenraad
Er zijn enkele vacatures ontstaan bij de cliëntenraad van De Engelenburgh, waardoor wij dringend op zoek zijn naar nieuwe leden. De cliëntenraad van De Engelenburgh komt zeven keer per jaar op woensdagmorgen bijeen en bespreekt dan allerlei zaken die van belang zijn voor het wonen en de zorg in De Engelenburgh.

Waarom een cliënteraad?
Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De wet verplicht elke zorgaanbieder een cliëntenraad in te stellen.  De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten uit de ervaring van cliënten.

Wij vragen u als bewoner, familielid of contactpersoon de cliëntenraad te komen versterken, want wij hebben u en uw ideeën ontzettend hard nodig! Samen met u streven wij naar kwalitatief goede zorg.

Heeft u belangstelling? Neem vrijblijvend contact op of klik op aanmelden. U bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te komen maken.

Meer informatie