Pastorale zorg

Pastorale zorg

Binnen De Engelenburgh heeft u alle ruimte om uw geloof te belijden. U kunt onder meer diensten en bijeenkomsten bezoeken, of in gesprek gaan met onze huisdominee. 

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur is er een viering in ontmoetingscentrum De Zwaai. Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Veenendaal (PKN). Ook worden er kerkdiensten gehouden op ander kerkelijke gedenkdagen. Via de intercom kunt u om 17.00 uur ook in uw eigen appartement luisteren naar een kerkdienst van een van de PKN-kerken van Veenendaal.

Overige activiteiten
Naast kerkdiensten organiseren wij regelmatig gespreksgroepen en Bijbelkringen. Iedere vrijdagmiddag is er om 14.30 uur een weeksluiting in De Zwaai. 

Meer weten?
Informatie over deze en andere activiteiten vindt u in het programmaboekje van het WelzijnsPalet, in het Engelenburgh-nieuws en op de publicatieborden in De Engelenburgh. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice. Zij vertellen u graag meer. Bel gratis naar 0800 0711.