Naar hoofdinhoud

Pastorale zorg

Als geloof voor u belangrijk is, bent u binnen De Engelenburgh helemaal op uw plek. U kunt onder meer kerkdiensten en bijeenkomsten bezoeken, of in gesprek gaan met onze huisdominee. 

Kerkdiensten
Iedere zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst in ontmoetingscentrum De Zwaai, waarin regelmatig onze eigen huisdominee voorgaat. Ook worden er diensten gehouden op andere kerkelijke gedenkdagen.

Overige activiteiten
Naast kerkdiensten organiseren wij op vaste momenten een pastoraal uur, waarin we met elkaar stilstaan bij geloofs- en levensvragen. Iedere vrijdagmiddag is er om 14.30 uur een weeksluiting in De Zwaai. 

Persoonlijk gesprek
Hebt u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek of persoonlijke begeleiding? Onze huisdominee is beschikbaar om u bij te staan na een ingrijpende gebeurtenis of om u te helpen bij geestelijke nood. Dit geldt ook als u niet kerkelijk meelevend bent!

Meer weten?
Informatie over deze en andere activiteiten vindt u in het programmaboekje van het WelzijnsPalet, in het Engelenburgh-nieuws en op de publicatieborden in De Engelenburgh. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice. Zij vertellen u graag meer. Bel gratis naar 0800 0711.